Privacy Statement Netwerk Eerstelijn

Datum: 05-05-2019

Privacyverklaring Netwerk VS Eerstelijn

Netwerk VS Eerstelijn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Website: www.vs1stelijn.nl

Email: info@vs1stelijn.nl  

 

De Functionaris Gegevensbescherming van Netwerk VS 1stelijn zij is te bereiken via Email: info@vs1stelijn.nl 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Netwerk VS 1stelijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken. Bijvoorbeeld het invullen van biografische gegevens bij jouw profiel.

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website, bijvoorbeeld als je een reactie plaatst binnen de community

- IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Netwerk VS 1stelijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief / updates vanuit het Netwerk (wekelijks)

- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- ter evaluatie van het bezoek en deelname aan het platform (Google Analytics)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Netwerk VS 1stelijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Netwerk VS 1stelijn) tussen zit. Netwerk VS 1stelijn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Huddle community building Software

Herengracht 66

1015 BR Amsterdam

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Netwerk VS 1stelijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 

Personalia            Zo lang je lid bent van de community, daarna wordt je account definitief verwijderd

E-mailadres          Zo lang je lid bent van de community, daarna wordt je account definitief verwijderd

Gegevens over jouw activiteiten op onze website, bijvoorbeeld als je een reactie plaatst binnen de community zullen worden verwijderd indien ook de account verwijderd is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Netwerk VS 1stelijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Netwerk VS 1stelijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vs1stelijn.nl 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Netwerk VS 1stelijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vs1stelijn.nl 

 

Herzien: 05 mei 2019

Netwerk VS Eerstelijn · info@vs1stelijn.nl · Netwerk VS Eerstelijn · · ·